Vezikoüreteral reflü (vur)

Shakeawake

Global Mod
Global Mod
Vezikoüreteral reflü (VUR) nedir?

Vezikoüreteral reflü (VUR) idrarın mesaniçin üreter (böbrekteki idrarı mesaneye ulaştıran kanal) ve böbreklere yanlışsız geri kaçışına verilen isimdir. Geriye yanlışsız kaçan idrarın toplayıcı sistem ortasında ulaştığı yer ve oluşturduğu genişlemenin (hidronefroz) düzebir daha bakılırsa 5 derecede kıymetlendirilir. 1. derece VUR en yavaşça, 5. derece VUR ise en ağır seviyedir. bir dahaleyen İYE olan çocukların % 25-50 sinde (ortalama %35) vezikoüreteral reflü vardır.

Vezikoüreteral reflü (VUR)’nün ehemmiyeti nedir?

Vezikoüreteral reflü mesanedeki mikropların böbreklere taşınmasına yol açar ve böbrek enfeksiyonu ( piyelonefrit) gelişimi kolaylaşır. yinelayan İYE olan çocukların % 25-50 sinde (ortalama %35) VUR vardır. Akut piyelonefrit ve bunun kararında oluşan böbrek skarı VUR’un şiddetine bağlıdır. Böbrek skarıda çocukluk ve erişkin yaşta görülen hipertansiyonun bir kısmından, idrarda protein atılımının artışından sorumludur. Ayrıyeten ülkemizde kronik böbrek yetmezliği niçinlerinin başında çocukluk devrinde gerçek teşhis konamamış, yanlışsız tetkikler ve tedavi yapılmamış yenidenlayan idrar yolu enfeksiyonları ve buna eşlik eden VUR gelmektedir. Lakin VUR olgularının tümünde böbreklerde skar denilen hasarlanma olmayabilir. Yeni skarların oluşması enfeksiyonun varlığı gereklidir. Akut pyelonefritin erken devrinde başlanan antibiyotik tedavisiyle böbrek hasarının önlenebilir. Bu niçinle VUR’lu bir çocukta enfeksiyon geçirmesine mani olmak fazlaca değerlidir.

Vezikoüreteral reflü (VUR) saptanan bir çocuğun izlemi nasıl yapılmalıdır?

VUR’u olan hastalarda skarlasma idrarın steril tutulmasıyla önlenebilir. Bu niçinle VUR olan çocuklarda uygulanacak kollayıcı tedaviler VUR kaybolana kadar uygulanmalıdır. Tabibin belirlediği sıklıkta idrar tetkiki, idrar kültürü ve öbür tetkikler yeniden edilmelidir. VUR olan çocukların çoğunluğunda zaten düzelme olabilir. Lakin bir kısım hastada takip sırasında açık yahut endoskopik cerrahi düzeltmeler gerekli olabilir.
 
Üst