Vezikoüreteral reflü-vur (böbrek reflüsü) nedir?

Shakeawake

Global Mod
Global Mod
Vezikoüreteral reflü-VUR (Böbrek reflüsü) nedir?

Çocuklarda ve bebeklerde aşağı istikametli olması gereken idrar akımının kusurlu olarak geriye, böbreklere geri kaçışıdır.

Primer VUR’da altta yatan yapısal bir bozukluk yoktur.

Sekonder VUR’da ise idrar yollarında tıkanıklık yahut idrar kesesi yani mesane ile mesanenin çıkış yolu içindeki uyumun bozulması kelam konusudur.

VUR’un en değerli neticelerindan biri idrar yolu enfeksiyonuna yol açan mikroorganizmaların böbreğe taşınmasını kolaylaştırmasıdır. ötürüsı ile geçirilen enfeksiyon böbreğe ulaştığı için ateş, halsizlik, yan ağrısı, kusma üzere bulgular ve genel hastalık tablosunun ağırlaşmasına niye olur.

Bilhassa VUR’un III-IV ve V. derecelerinde böbrek hasarı riski besbelli artmaktadır.
 
Üst