Rekabet Konseyi’nden NAOS Kozmetik’e 5 Milyon TL ceza

Mihriban

Global Mod
Global Mod
Rekabet Heyeti’nden yapılan açıklamaya göre, NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. unsurunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kararda şöyleki denildi:

“Rekabet Konseyi’nin 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) sayılı sonucu uyarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Şuranın 15.12.2022 tarihindeki, 22-55/868- MUA ve 22-55/869-M sayılı orta kararlarına istinaden NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafınca gönderilen en son uzlaşma metni 29.12.2022 tarih ve 34233 sayı ile müddeti içerisinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir.

Uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma orta sonucunda öngörülen azami idari para cezası oranı ve meblağı teşebbüs tarafınca açıkça kabul edilmiş olup

1. NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bir daha satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. unsurunu ihlal ettiğine,

2. Bu doğrultuda, anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. hususunun üçüncü fıkrası ve, “Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Aksiyon ve Kararlar ile Hakim Durumun Berbata Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına Ait Yönetmelik”in 5. unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi gelirinin makul bir oranında olmak üzere takdiren 6.620.969,73- TL idari para cezası uygulanmasına,

3. 4054 sayılı Kanun’un 43. unsurunun yedinci fıkrası ve, “Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Aksiyon ve Kararlar ile Hâkim Durumun Berbata Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Adabına Ait Yönetmelik”in 4. unsurunun dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma adabı kararında teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulanmasına,

4. Bu kapsamda uzlaşma yöntemi kararında teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirinin makul bir oranında olmak üzere takdiren 4.965.727,30-TL meblağında idari para cezası uygulanmasına, 5. bu biçimdece Rekabet Heyetinin 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) sayılı sonucu uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma adabı ile sonlandırılmasına gerekçeli sonucun bildirisinden itibaren 60 gün ortasında Ankara Yönetim Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. “

Yatırım tavsiyesi içermez.
 
Üst