Gece alt ıslatma (enürezis)

Shakeawake

Global Mod
Global Mod
Gece alt ıslatma nedir?

5 yaş ve üstündeki çocuklarda en az haftada iki kere gece uykuda idrar kaçırmaya enürezis denir. Rastgele bir diğer bulgu olmayan ve daha evvelinde bir idrar torbası bozukluğu olmayan işeme tipine monosemptomatik enürezis (sıradan gece işemesi), gece işemesinin yanında artmış yahut azalmış işeme sıklığı, gündüz idrar kaçırma, sıkışma, duraksama, zorlanma, kesik kesik işeme, işeme daha sonrası damlatma, idrar tutma hareketleri, tam olmayan boşaltma duygusu, kabızlık, gaita kaçırma, idrar yolu enfeksiyonu üzere bulgular eşlik ediyorsa buna da nonmonosemptomatik enürezis (komplike gece işemesi) denir.

Gece alt ıslatmanın niçinleri nelerdir?

Monosemptomatik enürezisin uyanma bozukluğu, gece idrar imalinin fazla olması, olgunlaşmada gecikme, düşük mesane kapasitesi, genetik faktörler en sık niçinleridir. İdrar yolu enfeksiyonu, kabızlık, idrar yollarının doğuştan bozuklukları, idrar torbasının birtakım bozuklukları, kimi hormonal hastalıklar (şeker hastalığı gibi) öbür niçinleridir.

Gece alt ıslatmasında yaklaşım nasıl olmalıdır?

Gerçek tedavi planı için gece işemesinin hakikat tanımlaması yapılmalıdır. sıradan gece işemesi, komplike gece işemesinden ve organik hastalıklardan ayırt edilmelidir. Bu niçinle gece alt ıslatan çocuk ve ailesine gece işemenin başlangıç vakti haftadaki sıklığı, gece kaç kere ıslanma olduğu, birlikteinde kabızlık yahut dışkı kaçırma, geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu, gündüz idrar kaçırma, sıkışma, kesik kesik işeme, işerken zorlanma, işeme daha sonrası damlatma, idrar tutma hareketleri, tam olmayan boşaltma duygusu, çocuğun gelişim basamakları, aile bireylerinde gece işeme varlığı, kardeş doğumu, okula başlama, taşınma, ayrılık üzere hayat şartlarındaki değişiklikler, uyku apnesi, gece horlaması ve altı aylık kuru kalma periyodu üzere sorular detaylı olarak sorulmalıdır.Ayrıntılı hikaye alındıktan daha sonra ayrıntılı fizik muayene (özellikle karın, sırt bölgesi, genital bölge) yapılmalıdır.

sıradan gece alt ıslatması için laboratuvar tetkiklerinden yalnız rutin idrar tetkiki kafidir. Lakin komplike gece alt ıslatma yahut daha sonradan başlayan (altı aylık kuru kalma hikayesi olanlar) gece alt ıslatması olan hastalara böbrek işlev testleri, kan şekeri, idrar kültürü, ultrason çekilmesi üzere ek tetkiklerin yapılması uygun olabilir.

Gece alt ıslatmasında tedavi nasıl yapılır?

Gece alt ıslatma tedavisi takviye tedavi, alarm tedavisi ve ilaç tedavisinden oluşur. Takviye tedavide aile ve çocuk motive edilmelidir. Çocuğun hatalı olmadığı belirtilmeli ve ailenin bu hususta tavrındaki yanlışlıklar düzeltilmelidir. Beslenme ve günlük sıvı alımı düzenlenmeli, yatmadan iki saat evvel sıvı alımı mümkün olduğunca kısıtlanmalıdır. Akşam yemeğinden daha sonra kafeinli besinler (çay, kahve, kola, gazlı içecekler gibi), tuzlu besin alımından kaçınılmalıdır. Kabızlık var ise tedavi edilmelidir. 2-3 saatte bir nizamlı tuvalete gitmesi sağlanmalıdır. Yatmadan evvel tuvalete gitmesi önerilmelidir. Uykudan 1.5-2 saat daha sonra uyandırılarak idrar yapması sağlanmalıdır. Bez bağlanılmamalıdır. Bu destekleyici tedavi tüm gece alt ıslatan çocuklara önerilmekle birlikte ilaç ve alarm tedavisi tercihi tabip ve ailenin ortak sonucuyla belirlenmelidir.
 
Üst