Çocukluk yaş kümesinde hipertansiyon ( tansiyon yuksekliği)

Shakeawake

Global Mod
Global Mod
Hipertansiyon sıradan olarak yüksek kan basıncı demektir. Kan basıncı, hastaya ilişkin özellikler (yaş, cinsiyet, ırk gibi) ve fizikî durumdan (istirahat, efor gibi) etkilenen bir parametredir. Bu niçinle de olağan kan basıncı kıymetlerini belirlemek gerçekte pek güçtür. Çocuklarda erişkinlerden farklı olarak yaş grublarına bakılırsa tansiyonun olağan kıymetleri değişkenlik göstermektedir. Kan basıncı birebir birey ortasında ve bireyler içinde farklılık gösterir. Bu niçinle bireyin kan basıncı (kan basıncının sfingomanometre ile başka farklı vakit içinderda en az 3 defa ölçülmesi) ortalaması alınarak belirlenmelidir. Hipertansiyon kalp hastalıkları için ana bir risk faktörüdür. Şayet tedavi edilmezse beyin deveranı, kalp, damar, göz ve böbrek hastalıkları için önemli hastalık ve vefat oranlarında artışa sebep olur. Bir sefer teşhis yapılıp tedavi başlanırsa artan kan basıncı düşürülebilir, kalp ve kalp dolanım sistemindeki hastalık riski azaltılabilir.

Kan Basıncı Nasıl Oluşur?
Kan basıncının damar sistemiyle yakından bağlantısı vardır. Kan damarları kalpten çıkıp, tüm organlara ve hücrelere yayılırlar. Elastik bir tüpe benzeyen kan damarları bir ağacın kolları yahut karayolları haritasındaki yollar üzere, giderek incelerek, tüm bedene dağılırlar. En küçük damarlar lakin mikroskop altında görülebilirler. Bu damarlar organlara beden için gerekli oksijen ve besin unsurları ile kan hücrelerini taşırlar. İşte bu damarların büzülmesi yahut genişlemesi ile kan basıncı yükselir yahut düşer. Kan basıncını oluşturan sistemler aşağıda sayılmıştır;

A. Kan damarlarına giren kanın suratı,
B. Damarın çapı,
C. Damar duvarının kayganlığı, sertliği, elastikiyeti,
D. Kanın yoğunluğu ve ölçüsü.
Hipertansiyonun Yaygınlığı Nedir?
Çocuklarda tansiyon yüksekliği toplumda yaygın bir kanı olan ‘ÇOCUKLARDA TANSİYON OLMAZ’ fikrinin bilakis sık görülür. Bunu tespit edebilmek için çocuklarda muayenenin bir modülü olarak kesinlikle tansiyon her çocuk hastada ölçülmelidir.

Hipertansiyonu Olan Şahıslarda Hangi Yakınmalar Oluşur?
Kan basıncımız olağanın üzerinde seyretmeye başladığında, yani hipertansiyon rahatsızlığı geliştiğinde en sık lisana getirilen yakınmalar bilhassa ense bölgesinde ağırlaşan, rahatsızlık verici bir baş ağrısı, kulaklarda çınlama, başta bir dolgunluk hissi, baş dönmesi, ayaklarda ödem, çarpıntı, kalp atışlarının güçlü olarak hissedilmesi, görme sorunları, havale geçirme, karın ağrısı üzere yakınmalardır. Lakin bu şikayetler ekseriyetle gözardı edilir ve uzun sürmediklerinden önemsenmezler. Ayrıyeten yakınmalar kan basıncı yüksekliği ile hayli da gerçek orantılı değildirler. Çocuklarda tansiyon yüksekliği dikkat edilmez ve teşhis ve tedavisinde geçikilirse ileriki yaşlarda göz bulguları, böbrek yetmezliği ve kalpte meselelerle karşımıza çıkabilir.

Hipertansiyon Riskleri Nelerdir?
Hipertansiyon önemli bir durumdur. Hipertansiyon, kendi başına öldürücü değildir; ancak tedavi edilmediğinde hipertansiyonun sonuçları öldürücü olabilir. Hipertansiyon kalbi zorlayarak kalp yetmezliğine niye olabilir. Üstelik ateroskleroz ve bunun yol açabileceği iskemik kalp hastalığı (belli bir bölgede kan akımının kesilmesi niçiniyle oluşan süreksiz kansızlık kararı dokuların hava alamaması) riskini kıymetli ölçüde arttırır. Buna ek olarak; hipertansiyonlu hastalar kanama ve beyindeki kan damarlarının trombozuna (pıhtıyla tıkanmasına) başkalarından daha kolay yakalanırlar. Hipertansiyon ayrıyeten koroner arter hastalığına da büyük katkıda bulunur ki, bu hastalık endüstrileşmiş toplumlarda ölümlerin esas niçinlerinden biridir. Bahsettiklerimizin hepsi tedavi edilmeyen hipertansiyonun sonuçları olup hipertansiyona bağlı morbidite (hastalık), mortalite (ölüm) büyük bir kısmını oluşturur.

Hipertansiyon gelişmeninde Tuzun Ve Böbreklerin Kıymeti

Hipertansiyon gelişmeninde, tuzun fazlaca büyük değeri vardır. Kimi insanlarda, böbreğin tuz (NaCl) atma kapasitesi sonlu olabilir ve gereğinden çok tuz alınması, hipertansiyonun ortaya çıkmasına yahut hipertansiyonun tedavisinde başarısızlığa yol açabilir. Gerek hayvan deneyleri gerekse beşerler üzerinde yapılan çalışmalar, hipertansiyon gelişmeninde, tuzun rolünün olduğunu ispatlamıştır.Böbreklerin hipertansiyon gelişmenindeki rolü fazlaca kıymetlidir. Hipertansiyonu olan bir hastada olasılıkla bir böbrek hastalığı vardır. Bu niçinle, tüm hipertansif hastalar böbrek hastalıkları istikametinden incelenmelidir. Bu emelle, sıradan bir idrar incelemesi bile birçok vakit kafidir. Hipertansiyonu olan bir hastada, böbrek hastalığının saptanması, böbrek hastalığının erken teşhisine ve tedavisine de imkan sağlar. esasen böbrek hastalığına bağlı bir hipertansiyon kelam konusu ise, böbrek hastalığı tedavi edilmeden hipertansiyonun denetim altına alınması hayli zordur. Kimi durumlarda, hipertansiyon da böbrek hastalığına yol açabilir; “hipertansiyon mu evvel olmuştur böbrek hastalığı mı evvel olmuştur” bunu ayırmak sıkıntı olabilir. Bu durum, motamot “tavuk mu evvel olmuştur yumurta mı evvel olmuştur” ayırımı üzere karmaşık bir hal alabilir.

Hipertansiyonun Bedene Verdiği Ziyanlar
İnsan bedeninde, tüm organ ve dokuları besleyen damarlar bulunur. Hipertansiyon, kan damarlarında basıncın artması durumudur. Evimizdeki musluklara suyu taşıyan su borularındaki üzere bir basınç, tüm damarlarda mevcuttur. Nasıl su borularında basınç artışı, tıkanma ve patlamalara niye olursa, hipertansiyon da damarlarda patlamalara ve tıkanmalara niye olur. Tüm organ ve dokularda damar olduğu için hipertansiyon tüm bedeni etkileyebilir. Hipertansiyondan en hayli etkilenen organlar; kalp, beyin, böbrekler, büyük atardamarlar ve gözlerdir. Hipertansiyon bu organları etkileyerek kalıcı sakatlıklara ve ölümlere yol açabilir.
Hipertansiyonun bedene verdiği en önemli ziyanlar, aşağıda özetlenmiştir:
1. Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalbi besleyen damarlarda daralma (koroner arter darlığı), kalbi besleyen damarlarda tıkanma (kalp krizi)
2. Beyin kanaması, felç, beyin damarlarında daralma ve tıkanma
3. Böbrek yetmezliği, böbrek işlevlerinde bozulma
4. Görme azalması ve körlük
5. Büyük atardamarlarda genişleme, bu genişlemelerin yırtılması, bu damarlarda tıkanma. Bunların kararı, kangren yahut ani kanamalara bağlı vefat gelişir.
Hipertansiyon tedavi edilebilir bir hastalıktır ve kâfi tedavi ile bu ziyanlar minimuma indirilebilir. Bu ziyanları minimuma indirebilmek için hastalarımızın Sık Yapılan Kusurlar kısmını kesinlikle okumaları gereklidir. Hipertansiyon vaktinde teşhis edilip, uygun biçimde tedavi edilirse, üstte sayılan hastalıklar ve bunlara bağlı vefatlar önlenebilir.

Kan Basıncı Nasıl Ölçülür?
Kan basıncı cıvalı, aneroid ve elektronik aygıtlar olmak üzere üç çeşit aygıt sayesinde ölçülür. Klasik prosedür, cıvalı ve aneroid dediğimiz havayla ölçülen aygıtlardır. Klasik yol ile ölçüm özetlemek gerekirse şöyle yapılır. Kol giysisi omuza kadar sıvanır, üst kol tansiyonun aletinin manşon diye tabir edilen, ortasında şişen lastik olan kısmıyla sarılır. Bu kısım lastik bir tüp ile asıl aygıtın manometre denilen kısmına bağlıdır. Bu kısımdan hava verilerek koldaki manşonun ortasındaki lastik kısım şışırilir. Steteskobun diyaframı hiç vakit kolluğun altına yerleştirilmemelidir.Bu şışırme süreci, tansiyon aleti nabız kaybolduktan daha sonra 30-40 mmHg daha şişirilir. Bu düzey genelde kol atardamarı ortasındaki kanın aşağı akmasını engelleyen düzeydir. Bu sırada dinleme aletinin uç kısmı çabucak dirseğin üzerinde bulunan atardamarın üzerine yerleştirilmiş olmalıdır. çabucak sonrasında manometrenin yanındaki düğme yavaş yavaş gevşetilerek, havanın yavaşça boşaltılması sağlanır. Damarın üstündeki basınç azalmaya başlar. Kanın damar ortasında akmasını sağlayan düzeye gelindiği vakit kalp atımları üzere ses duyulmaya başlanır. İşte birinci duyulan ses sistolik, yani büyük tansiyonu gösteren düzeydir ve manometrenin üstündeki kadrandan okunur. Havanın indirilmesi sürecine devam edilir. bir süre daha sonra ses duyulmaz olur. Kaybolduğu nokta ise küçük tansiyon yani diyastolik tansiyondur. Kadrandan okunarak kaydedilir.
Tansiyon ölçümü için genel kurallar
• Tansiyon, ülkü olarak sakin ve sessiz bir ortamda, dinlenmiş ve sakin iken ölçülmelidir. Son 15 dakika ortasında sigara, çay üzere kan basıncını etkileyebilecek şeyler almamanızda fayda vardır,
• Kan basıncı ölçülecek kolunuz çıplak olmalı, kolunuzu sıkan giysiler giymemelisiniz,
• Manşon kalp hizasında olmalı, gerekirse kol alttan yastık üzere bir cisimle desteklenmelidir,

Hipertansiyon Hastası Nasıl Beslenmeli?

Hipertansiyon hastalarında tuz kısıtlaması ile tansiyon hastalarının yaklaşık üçte birinde kan basıncı bedellerinde düzelme sağlanabilir. Bu yüzden diyette tuz kısıtlaması ehemmiyet taşır. Kişinin kilo fazlalığı var ise ülkü kilosuna erişip o kiloda kalacak biçimde diyet yapması, eşlik eden kan yağlarında ya da şekerde yükseklik mevcutsa bu biçimde ilgili rahatsızlıklara yönelik diyet uygulaması gerekmektedir.

Tedavi
Hipertansiyon tedavisinde temel amaç, maksat organ hasarını önleyerek sakatlık ve vefatları azaltmaktır. Öncelikle mevcut olan başka kardiyovasküler risk faktörleri ve amaç organ hasarları tedavi edilmelidir. Sekonder hipertansiyon olan hastalarda yani hipertansiyonu öbür bir hastalığa bağlı olan hastalarda hipertansiyona yol açan hastalık tedavi edilmelidir.Hipertansiyonun sebebi saptanamaz ise kan basıncı, hastaların ömür tertibi değiştirilerek yahut ilaçla düşürülmelidir. Hastalarda ömür nizamının değiştirilmesi (ilaçsız tedavi) katiyen ihmal edilmemelidir. Tansiyon yüksekliği saptanan çocuk hastalar kesinlikle çocuk nefroloji merkezine başvurmalı, sistemli denetimlere gitmelidir
 
Üst