Çocuklarda yüksek tansiyon (hipertansiyon)

Shakeawake

Global Mod
Global Mod
Çocukluk çağında hipertansiyon ve ehemmiyeti nedir?

Damar ortasında dolaşan kanın, damar duvarına yaptığı basınca tansiyon denir. Çocuklarda dünyada kabul nazarann, uzunluk, yaş ve cinsiyete nazaran olağan tansiyon kıymetlerinin üstündeki kıymetlere hipertansiyon denir. Hipertansiyon önemli ve değerli bir hastalıktır. Tüm organ ve dokularda damar olduğu için hipertansiyon tüm bedeni etkileyebilir. Ayrıyeten çocukluk çağı hipertansiyonu önlenip tedavi edilmez ise erişkin periyottaki hipertansiyona da sebep olabilir. Hipertansiyon en çok kalp, beyin, böbrekler, büyük damarları ve gözleri tesirler. Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, koroner arter hastalığı, baş ağrısı, baş dönmesi, havale, beyin kanaması, felç, beyin damarlarında daralma, böbrek yetmezliği, böbrek işlevlerinde bozulma, görme sorunları, görme azalması, körlük, büyüme bozukluğu üzere önemli etkilenmelere sebep olur.

Hangi çocuklarda tansiyon ölçülmelidir?

3 yaşından büyük her çocuğun rutin denetimler sırasında tansiyon ölçümü yapılmalıdır. Ayrıyeten 3 yaşın altındaki çocuklarda da erken doğum, düşük doğum yükü, yeni doğan ağır bakımda yatış hikayesi, doğuştan kalp hastalığı, yenidenlayan idrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalığı, idrar yolları anomalisi, ailede genetik böbrek hastalığı, organ nakli, kanser, beyin de basınç artışı üzere hikayeler var ise kesinlikle bir daha ölçüm yapılmalıdır.

Çocuklarda hipertansiyon niçinleri nelerdir?

Çocuklarda hipertansiyon iki ana kümede toplanır; Esansiyel (primer) ve sekonder hipertansiyon. Esansiyel hipertansiyon sebebi bulunamayan hipertansiyona verilen isimdir. Sekonder hipertansiyon sebebi ise bir niçine bağlı olan hipertansiyondur. Bu niçinler yaşa nazaran değişmekle birlikte en sık görülenleri böbrek hastalıkları, damar hastalıkları, hormonal niçinler, hudut sistemi hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve ilaç kullanmasıdır. Primer hipertansiyonda çoğunlukla obezitesi olan çocuklarda sık görülmektedir.

En sık sekonder hipertansiyon sebebi böbrek hastalıkları olup bunlar ortasında böbrek iltihapları, nefritler, böbrek yetmezliği, böbreğin damarsal hastalıkları başta gelenleridir.

Çocuklarda hipertansiyon yakınmaları nelerdir?

Hipertansiyonu olan çocuklarda baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, bulantı, kusma, görme sorunları, huzursuzluk, teneffüs düşüncesi, çarpıntı, burun kanaması, büyüme geriliği, kilo alamama, kilo kaybı, sıcak basması, çok terleme, kas krampları, havale, felç üzere birfazlaca yakınma olabileceği üzere hiç bir yakınmada olmayabilir.

Çocuklarda tansiyon nasıl ölçülmelidir?

Çocuğun üst kol etrafının uzunluk ve enine uygun tansiyon aletiyle ölçüm yapılmalıdır. Ölçüm öncesi en az 5 dakika dinlenmiş olmalıdır. Büyük çocuklar oturur, küçük çocuklarda yatar durumda sağ koldan tansiyon ölçümü yapılmalıdır. Birinci ölçümde her iki koldan kan basıncı ölçümü yapılmalıdır. Tansiyon ölçümü üç defa yenidenlanmalı ve ölçümlerin ortalaması alınmalıdır.

Hipertansiyon saptanan çocukta ne yapılmalıdır?

Öncelikle tansiyon yüksekliği doğrulanmalıdır. Muhtemel beyaz önlük hipertansiyonunu dışlamak için gerekirse 24 saat kan basıncı ölçüm aleti takılmalıdır.

Tansiyon yüksekliği saptanan çocuğun detaylı hikayesi alınmalıdır. Ayrıntılı muayenesi yapılmalıdır. sonrasındasında hikaye ve fizik muayeneye göre hekimin uygun gördüğü laboratuvar ve radyoloji tetkikleri istenmelidir. özetlemek gerekirse hipertansiyon varlığı doğrulanmalı ve sebebi araştırılmalıdır. Bunun haricinde tansiyon yüksekliği niçiniyle organ tutulumları olup olmadığı da araştırılmalıdır.

Çocuklarda hipertansiyon tedavisi nasıl olmalıdır?

Çocuklarda hipertansiyon tedavisi çocuğun ve ailenin hipertansiyon konusunda eğitimi, hipertansiyonlu çocuğun hayat halinin değiştirilmesi, çok kilolu ve şişman çocuğun zayıflatılması ve ilaç tedavisinden oluşur. Fakat her çocuğa ilaç tedavisi gerekli değildir. İlaç tedavisi için şartlar şunlardır;
*Şikayetlere niye olan hipertansiyon
*Organ tutulumu olan
*Sekonder hipertansiyonu olan
*Şeker hastalığı ile birlikte olan hipertansiyon
*Yaşam formu değişikliğine karşın kan basıncı yüksek olması
 
Üst