Çekini ödeyemeyene bir imkan daha sağlandı

Mihriban

New member
Bu kabahatlerin infazı daha evvelki yasal düzenlemeyle 24 Mart 2020’ye kadar durdurulmuştu. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, kalan borcu ise bu tarihten itibaren ikişer ay ortayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyet bütün sonuçları ile ortadan kalkacak.

Dünya’dan Canan Sakarya’nın haberine bakılırsa kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet müsaadesi yahut yetki dokümanı verilmesi basamağında, hem iştirakçilerin mali gücünün tespiti birebir vakitte piyasaya girişlerin denetimi maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına 6 milyon lirayı geçmemek üzere fiyat alma yetkisi veriliyor.


Teklifteki öteki bir unsura göre; tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesi TMSF tarafınca yürütülecek. Düzenlemeye nazaran; bankalar dahil çeşitli şirketlerin çözümleme, tasfiye ve idaresi konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin süratli ve faal bir biçimde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Konseyi tarafınca tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafınca yerine getirilecek.

İşletme dokümanı almayan tütün üreticisine 6 ay mühlet

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki evrakı almadan yahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

Rekabet Heyetinde 2 yıl kısıtlaması

Rekabet Konseyi Lideri ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl mühletle, bakılırsavden ayrıldıkları tarihtilk evvelki iki yıl ortasında kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu bölümlerde nazaranv alamayacak. nazaranvden ayrıldıkları tarihtilk evvelki iki yıl ortasında soruşturmada raportör olarak gorevlendirilen meslek çalışanı ile bu mühlet ortasında soruşturmayı yürüten işçinin nezaretinden sorumlu daire lideri ve ilgili daire lider yardımcısı ile lider yardımcısı da Rekabet Kurumundan ayrılmalarından itibaren iki yıl müddetle, soruşturma konusu olan dallarda nazaranv üstlenemeyecek. Teklifteki öteki bir hususa göre; Kovid-19 salgını sebebi ile gerçekleştirilemeyen kooperatif genel konsey toplantıları için kooperatiflere ek 3 ay mühlet veriliyor. Kooperatifler, genel heyetlerini 31 Ekim 2021’e kadar yapabilecekler.

Dünya

Yatırım tavsiyesi içermez.
 
Üst