Boğmaca Hastalığının 3 Devri Nedir? Evreleri

Beykozlu

New member
Bebeklerde görülen boğmaca hastalığı, teneffüs yolu hastalıklarından biridir. Bulaşıcı bir hastalıktır. Yenidoğanlarda görüldüğü üzere 10 ile 15 yaş içinde çocuklarda da görülebilir. Bu hastalığa Bordetella pertussis bakterisi niye olur.

Boğmaca Hastalığının 3 Devri Nedir?
Boğmaca
hastalığının üç evresi şunlardır:

  • Üst teneffüs yolu enfeksiyonu (kataral evre): Düşük ateşin, titremenin ve öksürüğün görüldüğü evredir. 1 ile 2 hafta içinde bir müddetde görülür.
  • Şiddetli öksürük nöbetleri (paroksizmal evre): Geceleri gelen ve uzun süren öksürük nöbetlerinin olması ile geçilen evredir. 2 ile 4 hafta içinde bir süre boyunca bu evrede kalınır.
  • Güzelleşme periyodu: Kişinin öksürük nöbetlerinde azalmanın görüldüğü evredir. Ayrıyeten bu evre ile birlikte kişi git gide olağana dönmeye başlar.
Boğmacanın Belirtileri Nelerdir?
Boğmacanın belirtilerinden kimileri şunlardır:

  • Nefes darlığı
  • Öksürük nöbetleri
  • Akciğerde kâfi hava olmaması durumunda teneffüs sırasında gelen ses
  • Makul dönemlerde teneffüsün durması
  • Yüzde kızarıklığın meydana gelmesi
  • İshal
  • Kusma

 
Üst