Bebeklerde Konuşma Evreleri

Beykozlu

New member
Bebeklerin lisan gelişimi 12 aydan itibaren oluşmaya başlar. Birinci manalı sözler 12 ve 18 ay içindeki süreçte kurulur, gelişir ve pekişir. Yetişkinlerin konuşma ve bağlantılarına göre taklit ve öğrenme yetenekleriyle bir fazlaca kelimeyi kullanmaya ve söz etmeye başlarlar.

Bebeklerde Konuşma Evreleri

18 ila 24 ay içinde telagrafik konuşma evreleri tamamlanır. Bu periyoda kadar olan tek sözler, bir ortada kullanılarak cümleye dönüştürülmeye çalışılır. aslında tam cümle olma da geliştirdiği sözleri, sözcük kümeleri olarak söz eder.

24 ila 60 ay içindeki evrede ise bebeğin lisan gelişimi, daha düzgün ve manalı cümleler kurularak gelişmeye devam eder. Kurallı ve gramer yapısı olan cümleler geliştirilerek, birinci dağarcığın temelleri atılır. 2 yaşını tamamlayan bebekler ortalama 500 ile 600 içinde sözcük kullanabilir.

2-3 yaş ortası bebeklerde uzun cümle kurulması sağlanırken, soru kalıpları da kullanılmaya başlanır. 3-4 yaş içinde ise sorular sorulur, daha uzun cümleler kurulur ve anlatma, tabir etme bağlantıları daha da gelişir.
 
Üst