Yürüteç Kullanmanın Ziyanları Nelerdir?

Beykozlu

New member
Bebeklerde yürüteç kullanması bebeğin yürüme ritmini değiştirdiğinden ziyanlıdır. Yürüteç kullanmasında bebek, parmak uçlarında yükselmekten zevk almaktadır. Yürüme davranışının gelişebilmesi için parmak uçlarında yükselerek yürütecin oturak kısmından kopmak zorunda olan bebekte, bu niçinle ayaklarda problemler ve yanlış yürüme ritmi geliştirme görülür. Bunun yanında bebeğin doğal yürüme süreçlerinde müdahale eden bir araç olan yürüteç, doğal sürece dahil olan emeklemeyi kısa tutarak bacak kaslarının gelişmemesine niye olur.

Yürütecin Ziyanları
Ortopedi uzmanlarına bakılırsa yürüteç, bebeklerin yürüme kabiliyetlerini köreltmektedir. Yürümeyi çabuk öğrenmesi maksadıyla yürütecin içine konan bebek, ayakların yere tam basmamasından dolayı yürüme kabiliyetini tam olarak geliştiremez.

Duyu bütünlüğü bozulur. Bebeğin ayaklarının yere tam olarak basmaması ve yeri hissedememesi, duyu algısını ve bütünlüğünü bozar. Bu niçinle bebekte pürüzlü ve sert yüzeylere hassasiyet, çok rahatsızlık durumu ve ağlama görülebilir.

Bebek yürüteç ortasındayken o kadar inançlı değildir. Yürütecin bir yere takılması yahut tekerleklerinin sıkışması kararı düşme durumları çok fazla görülür.

Yürüteç kullananlarda doğal süreçler sekteye uğramakta, emekleme, sürünme üzere davranışları edinemeyen bebekte sağlıklı vücut algısı ve sensör duyuların gelişimi gerçekleşememektedir.


Yürüteç Yerine Kullanılabilecek Malzemeler
Gayenin çocuğu süratle yürüterek doğal süreci bozmak olmadığı durumlarda, çocuk yavaş yavaş ayağa dikilmeye başladıktan daha sonra çocuğa yürüteç alternatifleri sunulabilmektedir. Bunlar birinci otomobilim üzere tekerlekli büyük araçlar, minik bebek otomobilleri ve çocukların ardına geçip sürebileceği tekerlekli oyuncaklar olabilmektedir.
 
Üst