Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır? Ne Vakit Tüp Bebek Tedavisine Başvurulur?

Beykozlu

New member
İster 25 yaşında olsun, isterse 35, kısa yahut uzun vadede her çiftin hayali sağlıklı bir ya da birden çok çocuk sahibi olmaktır. Birtakım çiftler evliliklerinin birinci senelerında çocuk sahibi olmak ile ilgili plan yapmayı epeyce erken buldukları için; çocuk istemlerini evliliklerinin ilerleyen devirlerine taşırlar. Kimileri ise evliliklerinin birinci yılını doldurduklarında bebeklerini kucaklarına alırlar. Bir bebek sahibi olmayı daha ileriki senelera erteleyen çiftler, kimi birtakım bazı muhtemel sıhhat meselelerinden kaynaklı olarak bu isteklerini elde etmekte zorlanırlar. bu biçimde olunca da çiftler için çok sıkıntı ve gerilimli bir müddetç başlar. Çünkü doğal yolla bebek sahibi olamamak demek hayli sayıda tabip muayenesinden geçmek, bir fazlaca analiz yaptırmak, kimi tedavi hallerini uyguladığı biçimde gebelik elde edememek manasına gelebilir. Lakin işte bu tip durumlar için günümüzde artık tüp bebek tedavisi bulunmaktadır. Tüp bebek tedavisi, günümüzde doğal yolla bebek sahibi olamayan çiftler için epeyce önemli ve değerli bir umut ışığı olmuştur.

Günümüzün çağdaş toplumlarında artık doğal yolla bebek sahibi olabilmek fazlaca da olağan, bayağı bir durum değil aslında. Çünkü üreme çağında olan çiftlerden yaklaşık % 15’i günümüzde doğal yolla bebek sahibi olamıyor. Bu çiftlerden kimileri yumurtlama tedavisi, aşılama üzere üreme tedavileriyle gebelik elde edebiliyorken, pek birden fazla için de tek deva ve en başarılı prosedür olarak tüp bebek tedavisi kelam konusu oluyor.

Günümüz şartlarında çağdaş tıp, çocuk sahibi olmak isteyenler için bir epey fırsat sunmaktadır. Tüp bebek tedavisi de bu istikamette uygulanan ve en başarılı sonuçlar elde edilen yardımcı üreme usulüdür. Bayan üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin beden haricinde, laboratuvar ortamında bir ortaya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi süreci olan bu prosedür bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin hayallerini gerçekleştiriyor.

Tüp bebek nedir?Tüm dünyada ortalama 40 yıldır, doğal yolla bebek sahibi olamayan çiftlere tüp bebek tedavisi uygulanmakta ve bu türlü gebelik elde etmek mümkün olabilmektedir. Tüp bebek; bayandan, erkekten ya da her ikisinden kaynaklanan sebep yahut sebeplerden dolayı doğal yolla bebek sahibi olamayan çiftler için bir umut ışığı olmuştur.

Şöyle ki; bir tane ya da birfazlaca tane üreme hücresine sahip olan, yani hali hazırda üreme çağında olan çiftlerin doğal yolla değil de, laboratuvar ortamında döllenme ile gebelik elde edilebilmesi süreci tüp bebek olarak isimlendirilmektedir.

Anne ve baba adayının var olan kendi üreme hücreleri kullanılarak uzman bireyler eşliğinde, laboratuvarda döllenme gerçekleştirilir ve bu döllenmiş yumurtadan oluşan embriyo, bir daha tıbbi süreçlerle anne adayının rahmine yerleştirilir ve denetimli bir biçimde gebelik gerçekleştirilir. Aslında tüp bebek tedavisi ile, doğal yolla gebelikte tüplerin misyon aldığı süreç ekarte edilmiş olur, bu doğal süreç uzmanlar denetiminde gerçekleşir.

Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?

Tüp bebek tedavisi için evvela çiftlerin belirli bir süre boyunca doğal yolla gebeliği uygun kurallarda denemiş olmaları istenmektedir. Yaşı 35’ten küçük olanların yaklaşık 1 yıl, yaşı 35’in üzerinde olanların ise ortalama 6 ay boyunca tertipli aralıklarla muhafazasız cinsel alaka hayatış olmaları ve buna karşın gebelik elde edememeleri durumunda tüp bebek tedavisi denemesinden bahsetmek önerilmektedir. Burada kast edilen “düzenli cinsel ilişki” haftada 2 – 3 sefer ya da 2 günde bir müdafaasız cinsel bağdır. Çünkü haftada bir defa üzere seyrek ya da her gün üzere hayli sık cinsel alaka durumunda gebelik elde edebilmek daha sıkıntı olabilmektedir. Zira hayli seyrek olduğunda hanımın yumurtlama vaktini kaçırmak kelam konusu olabileceği üzere, fazlaca sık alakada de baba adayının menisinde kâfi sayıda ve kalitede sperm birikebilmesi mümkün olmayabilir. İşte burada belirtilen sıklıkta müdafaasız cinsel bağa karşın doğal yolla gebelik elde edilemediğinde doktora başvurulması ile üremeye yardımcı tedavi biçimlerinden en uygun olanı seçilmektedir. Çoklukla yumurtalama tedavisi, aşılama uygulamaları üzere daha ön şart uygulamaların akabinde gebeliğin gerçekleşme mümkünlüğünün devasa yükseklikte olduğu tüp bebek tedavisine geçilir.

İkili yapılan ayrıntılı inceleme ve testlerin kararında tüp bebek tedavisine karar verildiğinde hanımın yumurtalık rezervi kıymetlendirilir ve gerekiyorsa yumurta sayısını artırıcı, yumurtlamayı kolaylaştırıcı birtakım ilaçlar kullanımı sağlanır. bu türlü yumurta geliştirilir ve bu gelişim sık aralıklarla denetim edilerek takip edilir. Bayandan laboratuvar ortamında alınan yumurta hücreleri, beden ortasındaki şartlara en yakın özellikte aygıtlar ve büyüme sıvıları ortasında toplanır ve döllenmeye kadar burada tutulur. Birebir gün baba adayından da sperm örneği alınır ve döllenmeye hazır hale getirilir. Şayet ikili klasik tüp bebek formülü uygulanacaksa sperm ve yumurta hücresi birebir ortama alınır ve tıpkı doğal yolla gebelikte olduğu üzere sperm hücresi yumurtaya ulaşır ve onu döller. Lakin mikroenjeksiyon sistemi kullanılacaksa uzmanlar tarafınca seçilmiş en kaliteli sperm hücresi, mikrokanüller kullanılarak yumurta hücresinin içine enjekte edilir.

Üstte anlatıldığı üzere döllenmiş yumurta rahim ortamına en emsal biçimde oluşturulmuş özel aygıtlar içine alınır. bu türlü oluşan embriyoların gelişimi de her gün takip edilir. bu türlü en kaliteli embriyo seçilir ve uygun olan devirde anne adayının rahmine transfer edilir. Embriyonun transfer edildiği günden daha sonraki 12. günde ise kanda gebelik testi yapılarak gebeliğin gerçekleşip gerçekleşmediği öğrenilir.

Ne vakit tüp bebek tedavisine başvurmak gerekir?Gebelik elde edebilmek isteyen herkes, muhafazasız cinsel münasebete girdiği birinci ay bunu gerçekleştirmiş olmayı hayal eder. Lakin aslında durum hiç de o denli değildir. Gebeliğin gerçekleşmesi bir epeyce farklı faktörün her birinin olumlu seyretmesi ile mümkün olmaktadır. Şöyle ki; 30 yaşında, sağlıklı bir biçimde yumurtlayan bir hanımın eşinin de sperm sayısı ve kalitesinin istenen seviyede olduğu var sayıldığında müdafaasız cinsel bağlantıya giriyorsa her ay gebe kalabilme mümkünlüğü ortalama % 20 – 25’tir. Bir de hanımın yaşı 35’in altında ise bu mümkünlük her yıl, hatta her ay süratle azalmaktadır. Yani aslında toplumda yanlış bilindiği üzere birkaç defa muhafazasız cinsel bağlantıya girdiği biçimde hamile kalamayanlar kısır olmayabilir.

Bir üremeye yardımcı tedavi tekniğine başvurmak içinse en doğrusu gereğince sık ve gereğince sistemli olarak müdafaasız cinsel münasebete girmiş olmak gerekir. Bu bağlamda genel geçerli olan uzman görüşü; 35 yaşın altındaki bayanların 1 yıl müddet ile 35 yaşın üstündekilerinse 6 ay müddet ile tertipli olarak muhafazasız cinsel ilgiye girmelerine karşın gebelik elde edememelerinin gerektiği halindedir.

Burada kast edilen sistemli ilgi; her gün değil, haftada 1 değil, 2 ya da 3 günde bir müdafaasız cinsel bağdır. Çünkü her gün alakaya girmek erkeğin menisinde gereğince kaliteli sperm birikmesine engelken, haftada 1 üzere nadiren alakaya girmek de gebelik bahtını düşürmektedir. Çünkü gebelik elde edebilmekte değerli olan bayanın yumurtlama devrini denk getirebilmektir.

Tüm bu üstte anlatılanlar ışığında üreme çağındaki bir çiftin doğal yolla gebelik elde edemediğini düşünmesi ve kısırlıktan kuşku etmesi için en az 6 ay müddet ile tertipli olarak müdafaasız cinsel bağ yaşaması gerekiyor. Başarılı olamama durumunda ise katiyetle fazla vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir. Çünkü vakit geçtikçe, yaş ilerledikçe bayanlarda doğurganlık yeteneği süratle azalıyor.

Kısırlık oranları erkek ve bayanda farklı mı?


Çoklukla toplumda kısırlık ya da bebek sahibi olamama konusunda bayan faktörünün daha yüklü olduğuna dair bir görüş hükümrandır. Lakin bilimsel datalara nazaran kısırlık % 40 erkekten, % 40 bayandan, % 20 ise her ikisinden de kaynaklanmaktadır. Yani gebelik sürecinin sağlıklı olarak ilerlemesi bayan kadar erkek faktörüne de bağlıdır. tıpkı vakitte hanımın yaşı ilerledikçe yumurta sayısı azaldığından üreme yeteneğinin süratle düştüğü, erkeğin üreme yeteneğinin ise bayana oranla yaşa ve ilerleyen senelera karşı daha dirençli olduğu biçiminde de bir gerçek var.

Kısırlık sorunu bayandan, erkekten ya da her ikisinden de kaynaklanıyor olsa da günümüzde tüp bebek tedavisinde sağlanan ilerlemeler yardımıyla gebelik elde edebilme oranları çok yüksektir. Doğal yolla gebelik elde edilemediğinde uygulanan tedavi sürecinin vakit zaman zorlukları olabilir. Fakat bu zorluklar hastaların gözünü korkutmamalı, gerilim altına sokmamalıdır. Zira bu yol ile hamile kalma sürecinde hastanın morali yüksek olması tedavinin muvaffakiyetini zannedilenden daha fazla yükseltebilmektedir.

Dünyada ve ülkemizde birinci tüp bebekÇağdaş tüp bebek tedavisinin kurucusu, Bob Edwars’tır ve tedavi kararı doğan birinci bebek olan Louise Brown, 1978 yılında İngiltere’de dünyaya gelmiştir. Çalışmalara başlandığı 1971 yılından itibaren tüp bebek ile ilgili olarak yapılan tüm uygulamalar günümüzde uygulanan tekniğin temelini oluşturmakta, her geçen gün yenilikler eklenerek muvaffakiyet oranı arttırılmaktadır. Dünyada tüp bebek ile ilgili gelişmeler süratle devam ederken, ülkemiz de tüp bebek konusundaki çalışmalara kayıtsız kalmayarak ilerleyen t biçimleri uygulamaya başladı. Bunun bir kararı olarak da 1989 yılında Ege Üniversitesi’nde birinci tüp bebek doğumu gerçekleşti. Günümüzde ise yalnızca ülkemizdeki hastalar değil, dünyanın dört bir yanından bebek sahibi olmak isteyen çiftler ülkemizde tedavi görmektedir. Zira ülkemizdeki merkezler ve uzmanlar tüp bebek tedavisi ile ilgili her bir yeniliği, gelişmeyi muvaffakiyetle uygulayarak sağlıklı bir gebelik ve canlı bir doğum elde edebilme muvaffakiyetlerini artırmaktalar.

Kaynak: www.bulenttiras.com
 
Üst