Perakendede büyük artırım beklentisi

Mihriban

New member
Türkiye İktisat Siyasetleri Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Perakende İnanç Endeksi (TEPE) anketi, kesimdeki artırım beklentisinin arttığını ortaya koydu.

TEPE, Haziran 2022’de bundan evvelki aya bakılırsa 2,7 puanlık, bundan evvelki yılın birebir devrine göre ise 1,6 puanlık azalışla -20,4 puan pahasını aldı.

Ankete katılan perakendecilerin yüzde 69,4’ü geçen 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtti. Gelecek 3 ayda işlerinde düzgünleşme bekleyenlerin oranı ise sadece yüzde 5,2 oldu.

Gelecek 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı da yüzde 83’ten yüzde 93,2’ye yükseldi.

YÜZDE 77,8’İNİN SATIŞLARI DÜŞTÜ

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi ise geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı.

Buna bakılırsa, gelecek 3 aya ait satış beklentileri, bundan evvelki aya göre 0,1, bundan evvelki yılın tıpkı ayına göre 3,4 puan arttı.

Söz konusu güzelleşmede yaklaşan bayram tatilinin tesirli olduğu açıklandı.

Haziran 2022’de ZİRVE anketi iştirakçilerinin yüzde 5,2’si önümüzdeki 3 ayda işlerinde düzgünleşme beklerken, yüzde 9,7’si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti.

Haziran 2022’de ZİRVE anketi iştirakçilerinin yüzde 5,6’sı geçen yılın birebir periyoduna göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 77,8 olarak belirlendi.

Yatırım tavsiyesi içermez.
 
Üst