Hacizli mallar için e-satış devri

Mihriban

New member
Hacizli malların satışında açık arttırmayla fizikî satış periyodu bitiyor. Adalet Bakanlığı’nın Mart 2022’de pilot uygulaması başlatılan hacizli malların elektronik ortamda açık artırmayla satışı prosedürü, 8 Mart 2023’e kadar Türkiye çapında uygulamaya geçirilecek.

Hürriyet’ten Oya Armuçtu’nun haberine bakılırsa; Yeni modelle artık mezat salonlarında gerçekleştirilen fiziki satış periyodu kapanacak. Bu malların açık arttırma süreçleri büsbütün elektronik ortamda yapılacak.

Açık arttırmayla satış süreçlerinde, taşınırın açık arttırma şartnamesi, taşınır ya da taşınmazların elektronik satış ortamında açık arttırma ilanı, açık arttırma şartnamesi, gazete ilanı ve artırma sonuç tutanağının kullanmasında mecburilik bulunuyor.

Arttırmaya katılabilmek için hacizli malın pahasının yüzde 10’unu karşılayacak meblağdaki nakit teminatın en geç arttırma mühletinin bitimindilk evvelki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması mecburî.

Portalda yapılan açık arttırmada teklif verme mühleti 7 gün olarak belirlenirken, elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan kontratın iştirakçiler tarafınca kabul edilmesi gerekli. Açık artırmada, teklif verenlerin şahsi ayrıntıları, artırma müddeti ortasında bilişim sistemini işleten kamu bakılırsavlileri hariç hiç kimse tarafınca görülemeyecek.

Yatırım tavsiyesi içermez.
 
Üst