Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına yaklaşım

Shakeawake

Global Mod
Global Mod
İdrar yolları enfeksiyonları çocukluk çağında, üst teneffüs yolu enfeksiyonlarından daha sonra en sık görülen sıhhat sorunudur. Her iki cinste..

ve her yaş kümesi çocukta çoğunlukla rastlanabilen bu şikayetler, vaktinde belirlenip gerekli tedavi yapılmadığı takdirde; böbrek yetmezliğinden hipertansiyona, kansızlıktan büyüme geriliğine kadar bir epey kalıcı hasara niye olabilir. yenidenlayan idrar yolu enfeksiyonu olan cocuk hastalarda kesinlikle ileri araştırma gerekli olup cocuk nefroloji uzmanları tarafınca kıymetlendirilmesi gereklidir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir?

Üriner sistem enfeksiyonu böbrekler ve mesanenin iltihabıdır. Mesanenin iltihabına “sistit”, böbreklerin iltihabına ise “pyelonefrit” denir. Pyelonefrit sistitten daha az görülmesine karşın daha fazla ziyan vericidir. çoğunlukla üretra (idrarın dışarı atıldığı kanal) haricindeki ciltten bakterilerin mesaneye ulaşması ile oluşur. İdrar yolu iltihabını tedavi etmek, böbrekleri korumak açısından değerlidir.
Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Sıklığı Nedir?
Üriner sistem enfeksiyonları 5 yaşından küçük ateşli çocukların yüzde2’sinde saptanır, 1 yaşından küçük ateşli çocuklarda, kızların yüzde 8’inde, adamların yüzde3’ünde ateşin sebebi üriner sistem enfeksiyonlarıdır.

Üriner Sistem Enfeksiyonlarının niçinleri Nelerdir?

İdrar yolu iltihaplarının etkeni bakterilerdir. Bakteri mesaneye, idrarın dışarı atıldığı kanaldan girer. Genelde üretra girişini tahriş eden etkenler (bilinen tahriş edici hususlar, banyo köpükleri ve şampuanlardır), bakterilerin buradan içeri girmesini de kolaylaştırır.
Kimi risk faktörleri çocuklarda üriner sistem enfeksiyonuna yer hazırlar. İdrarın mesaniçin üreterler boyunca böbreğe gerçek olağandışı geri kaçışı, üriner sistem tıkanıklıkları, çeşitli anatomik ve işlevsel bozukluklar ile enfeksiyona yatkınlık görülebilir. Yabancı cisimler, mesaneye, üreterlere yerleştirilen kateterler, kabızlık, banyo köpükleri ve sünnetsiz erkek çocuklarda fimozis (sünnet derisinin geriye kıvrılmaması) mesanenin bakteri ile temasına yol açar. Okul çocuklarında sık görülen idrarı meskene saklama aksiyonu de idrar yolu enfeksiyonlarının niçinlerindendir.

Çocuklarda Üriner Enfeksiyonları Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonlarının semptom ve bulguları çocuğun yaşına bakılırsa değişkendir. Bebekler ve bilhassa 2 yaşından küçük çocuklarda bulgular ekseriyetle üriner sistemle bağlı değildir ve çarçabuk gözden kaçabilir. Bebekler ve 2 yaşından küçük çocuklarda en sık görülen semptomlar şunlardır:

• Huzursuzluk
• Kusma ve ishal
• Karında şişkinlik
• Yeni doğanda uzamış sarılık
• İştahsızlık ve beslenme bozukluğu
• Kilo almada yavaşlama
• Beden ısısında düzensizlik
• Sebepsiz yükselen ve düşmeyen ateş
Büyük çocuklarda ve erişkinlerde semptomlar daha besbellidir ve enfeksiyonun yerine bakılırsa bulgular değişkenlik gösterir. Alt üriner sistem (sistit) enfeksiyonlarında görülen semptomlar şunlardır:
• İdrar yaparken yanma, sızı ağrı
• Sık idrara çıkma
• Acil işeme isteği
• Karın alt tarafına ağrı
• Tuvalete yetişemeden idrar kaçırma
• Makus kokulu, olağandışı renkte, kanlı idrar

Üst üriner sistem enfeksiyonlarından akut pyelonefrit idrar yolu enfeksiyonları ortasında en ağır ve böbrekte en çok hasar bırakan hastalıktır. Bilhassa küçük çocuklarda kalıcı hasar ihtimali daha fazladır. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukların yüzde10’ unda, yinelayan idrar yolu enfeksiyonları olan çocukların yüzde25’ inde ve vezikoüretral reflülü (böbreklere idrar kaçması) çocukların yüzde30’ unda kalıcı böbrek hasarı gelişebilir. En sık görülen semptomlar, titreyerek yükselen ateş, böğür ağrısı, önemli bulantı ve kusmadır. Bu semptomlara ek olarak sistitizm semptomları da (yukarıda sayılan semptomlar) gözlenebilir.

Teşhis Nasıl Konur?

İdrar yolu enfeksiyonu tanısı için idrar analizi ve idrar kültürü yapılmalıdır. İdrar evvela mikroskop altında incelenir. Kesin teşhis idrar kültüründe manalı ölçüde bakterinin üremesi ile konur.
İdrar yolu enfeksiyonu idrar kültürü ile kanıtlandığında, böbreğin tutulup tutulmadığına karar verilmelidir. Yüksek ateş, böğürde hassasiyet, karın ağrısı, bulantı, kusma, titreme görülebilir.
Üriner Sistem Enfeksiyonlu Çocuklar Nasıl Kıymetlendirilir?
Üriner sistem enfeksiyonu kültürle kanıtlanmış olan çocuklar en kısa vakitte radyolojik olarak değerlendirilmeli ve ileri araştırmalar yapılarak altta yatan bir anatomik bozukluk varsa yespit edilip çocuk nefroloji uzmanı tarafınca takibe alınmalıdır. Enfeksiyonda teşhis yaşı ne kadar küçükse yinelama riski o kadar fazla olup her enfeksiyonda böbrek hasarı ve ileride kalıcı böbrek yetmezliği gelişme ihtimali okadar yuksektir. Maalesef ülkemizde hala çocuklarda kronik böbrek yetmezliği niçinleri içinde yenidenlayan idrar endeksiyonları ve veziko üreteral feflü birinci sırada yer almaktadır.

Tedavisi Nasıldır?

İdrar yolu enfeksiyonu olan çocuklara antibiyotik tedavisi çabucak başlanmalıdır. Faal tedavi üriner sistem hasarlanma riskini en aza indirir. Şiddetli enfeksiyonlarda tedavi 10-14 gün sürmelidir. Çocuklarda. üriner semptomların tespit edilme kuvvetliğünden ve uygun antibiotik tedavisi daha sonrası, olağan radyolojik tetkikler bulunmasına karşın bilhassa kız çocuklarda enfeksiyonun yinelama ihtimalinden dolayı tedaviden daha sonra tertipli takipler yapılmalıdır.

Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonlarından korunmak için neler yapılmalıdır?

• Çocuklara idrarın açık renk olmasını sağlayacak biçimde kâfi ölçüde sıvı verilmelidir.
• Çocuğun günde 3-4 kez idrar yapması sağlanmalıdır.
• Çocuk tuvalette kâfi mühlet kalmalıdır. Çabukla yapıp kalkmamalıdır.
• Genital bölge sabun yahut şampuanla değil, saf suyla yıkanmalıdır.
• Kızlarda genital bölge paklığı önden geriye gerçek olmalıdır.
• Kabızlığa karşı tedbirler alınmalıdır.
• Bilhassa kız çocuklarda banyo mühleti fazlaca uzatılmamalı ve tahriş edici özelliğe sahip köpüklü sabun ve şampuan kullanılmamalıdır.
• yenidenlayan enfeksiyonlar varsa mıutlaka ileri araştırmalar yapılmalı
• İdrar kaçırma tuvalete yetişememe üzere idrar kesesi sorunlarının öncül bulguları varsa kesinlikle ileri radyolojik araştırmalar yapılmalıdır..
 
Üst