Alerji Yönetimi.txt

Mihriban

Global Mod
Global Mod
Alerji, bir kişinin alerjenlere karşı hassaslık ve reaksiyon göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Alerjenler, insanların alerjik reaksiyonlarına neden olan çeşitli maddelerdir ve bu maddeler her birey için farklılık gösterir. Alerji yönetimi, alerjik reaksiyonların önlenmesi ve hafifletilmesi için kullanılan birtakım stratejileri içerir. Bu stratejiler alerjenlere karşı duyarlılıkların ortaya çıkmasını önlemek, kişilerin alerjenlere maruz kalma sürelerini azaltmak ve alerjik reaksiyonların hafifletilmesini sağlamak için uygulanır.

Alerji yönetiminin çeşitli aşamaları vardır. Bunlardan biri alerjenlerin tanınmasıdır. Alerjenlerin tanınması, bireyin alerjik reaksiyonu oluşturabilecek maddelerin tespiti için önemlidir. Alerjenlerin tanımlanması için çeşitli klinik testler ve alerji paneli testleri kullanılır. Klinik testler, alerjik reaksiyonların tespiti için alerjenlerin deriye uygulanmasına dayanan bir yöntemdir. Alerji paneli testleri ise, çeşitli alerjenlerin kan örneğindeki antikorların tespiti için kullanılır.

Bir diğer alerji yönetim stratejisi alerjenlerin maruziyetinin azaltılması ve ortam kontrolüdür. Alerjenlere maruziyetin azaltılması için bireyin alerjenlerden uzak durması, alerjene karşı korunma önlemleri alması ve alerjenler ile temasının minimuma indirilmesi gerekir. Ortam kontrolü, alerjenlere maruziyeti azaltmak için alerjenlerin çevreden uzaklaştırılması, alerjenlerin üremesini ve dağılmasını engellemek için birtakım önlemler almak ve alerjenlerin etkilerini azaltmak için havalandırmayı ve ısı kontrolünü sağlamak gibi birtakım önlemler içerir.

Alerji yönetiminin bir diğer stratejisi olan farmakolojik yöntemler de vardır. Bu yöntemler, alerjik reaksiyonların önlenmesi ve hafifletilmesi için kullanılan ilaçları içerir. Genel olarak antihistaminikler, kortikosteroidler, anti-ödem ilaçları, antileborel ilaçlar ve immün sistemi baskılayıcı ajanlar alerjik reaksiyonların tedavisinde kullanılır. Bu ilaçların her birey için etkin olup olmadığı, dozajı ve kullanım süresi doktor tarafından belirlenir.
 
Üst