Arama sonuçlarınız

 1. S

  İdrarda lökosit varlığı bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu aramamız için uyarıcıdır.

  İdrarda lökosit varlığı bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu aramamız için uyarıcıdır. Ya idrar yolu enfeksiyonu yoksa? Böbreklerde kristalleşmeler Kalsiyum atılımında fazlalık Ürik asit atılımında fazlalık Komşu organlarda enfeksiyon (Vulvovajinit, erkek çocuklarda sünnet derisi kaynaklı...
 2. S

  Vezikoüreteral reflü-vur (böbrek reflüsü) nedir?

  Vezikoüreteral reflü-VUR (Böbrek reflüsü) nedir? Çocuklarda ve bebeklerde aşağı istikametli olması gereken idrar akımının kusurlu olarak geriye, böbreklere geri kaçışıdır. Primer VUR’da altta yatan yapısal bir bozukluk yoktur. Sekonder VUR’da ise idrar yollarında tıkanıklık yahut idrar kesesi...
 3. S

  Çocuklarda yüksek tansiyon (hipertansiyon)

  Çocukluk çağında hipertansiyon ve ehemmiyeti nedir? Damar ortasında dolaşan kanın, damar duvarına yaptığı basınca tansiyon denir. Çocuklarda dünyada kabul nazarann, uzunluk, yaş ve cinsiyete nazaran olağan tansiyon kıymetlerinin üstündeki kıymetlere hipertansiyon denir. Hipertansiyon önemli ve...
 4. S

  Gece alt ıslatma (enürezis)

  Gece alt ıslatma nedir? 5 yaş ve üstündeki çocuklarda en az haftada iki kere gece uykuda idrar kaçırmaya enürezis denir. Rastgele bir diğer bulgu olmayan ve daha evvelinde bir idrar torbası bozukluğu olmayan işeme tipine monosemptomatik enürezis (sıradan gece işemesi), gece işemesinin yanında...
 5. S

  İdrar yolu enfeksiyonu (iltihabı)

  İdrar yolu enfeksiyonu (İYE); idrar yollarının rastgele bir bölgesinde mikropların çoğalmasına verilen isimdir. Çocuklarda üst teneffüs yolu enfeksiyonlarından daha sonra en sık görülen enfeksiyonlardır. Her yaş ve cinste görülebilir. hayatın birinci bir ayında erkek çocuklarda, bu periyot...
 6. S

  Vezikoüreteral reflü (vur)

  Vezikoüreteral reflü (VUR) nedir? Vezikoüreteral reflü (VUR) idrarın mesaniçin üreter (böbrekteki idrarı mesaneye ulaştıran kanal) ve böbreklere yanlışsız geri kaçışına verilen isimdir. Geriye yanlışsız kaçan idrarın toplayıcı sistem ortasında ulaştığı yer ve oluşturduğu genişlemenin...
 7. S

  İdrar yolu enfeksiyonu (ıye) ve ehemmiyeti nedir ?

  İdrar yolu enfeksiyonu (İYE); idrar yollarının rastgele bir bölgesinde mikropların çoğalmasına verilen isimdir. Çocuklarda üst teneffüs yolu enfeksiyonlarından daha sonra en sık görülen enfeksiyonlardır. Her yaş ve cinste görülebilir. hayatın birinci bir ayında erkek çocuklarda, bu periyot...
 8. S

  Doğuştan kalıtsal (genetik) böbrek hastalıkları

  Birbirinden farklı epeyce sayıda hastalık böbrek yetersizliğine yol açabilir. Bu hastalıkların başında diyabet (şeker hastalığı), yüksek tansiyon ve nefrit gelir. Bunlardan hiç biri kesin olarak anniçin ya da babadan çocuklara geçen hastalıklar değildir. Lakin, kimi ailelerde daha sık olarak...
 9. S

  Henoch – schöenlein purpurası (hsp)

  Çocukluk yaş kümesinde en sık görülen vaskulit HSP denen vaskulitik hastalık olup sonbahar ve ilkbaharda görülme sıklığı artmaktadır. Bu yazıda özetlemek gerekirse hastalık hakkında soru karşılık halinde bilgilendirme yapmayı amaçladım. HSP Nedir? Henoch-Shöenlein purpurasi (HSP), küçük kan...
 10. S

  Çocuklarda nefrotik sendrom

  Çocuğunuzun nefrotik sendrom olduğunu öğrendiniz. Muhtemelen, hastalık ve tedavisi hakkında başınızda biroldukça soru işareti var. Bu yazı, sorularınızın bir kısmına cevapverebilmek için hazırlandı. Bu yazıyı okuduktan daha sonra, nefrotik sendromun ne olduğunu ve tedavi için hangi prosedürler...
 11. S

  Çocukluk yaş kümesinde hipertansiyon ( tansiyon yuksekliği)

  Hipertansiyon sıradan olarak yüksek kan basıncı demektir. Kan basıncı, hastaya ilişkin özellikler (yaş, cinsiyet, ırk gibi) ve fizikî durumdan (istirahat, efor gibi) etkilenen bir parametredir. Bu niçinle de olağan kan basıncı kıymetlerini belirlemek gerçekte pek güçtür. Çocuklarda erişkinlerden...
 12. S

  Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına yaklaşım

  İdrar yolları enfeksiyonları çocukluk çağında, üst teneffüs yolu enfeksiyonlarından daha sonra en sık görülen sıhhat sorunudur. Her iki cinste.. ve her yaş kümesi çocukta çoğunlukla rastlanabilen bu şikayetler, vaktinde belirlenip gerekli tedavi yapılmadığı takdirde; böbrek yetmezliğinden...
 13. S

  Antenatal hidronetfoz ( anne karnında böbrek genişlemesi)

  Antenatal periyotta ultrasonografinin (US) kullanmasının yaygınlaşması ile hidronefrozlu (HN) olguların tanınmasında dramatik değişiklikler olmuştur. Teşhis kriterleri ve gebeliğin müddeti ile değişmekle bir arada, antenatal hidronefrozun (AH) sıklığı yaklaşık % 0.5-5.4 içinde değişmektedir. Tüm...
 14. S

  Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

  Ağız, diş ve çene cerrahisi; dişler, dişlerin üzerinde bulunduğu çene kemiği yumuşak dokular ve onları saran patolojilerini cerrahi olarak tedavi eden bilim koludur. Bu bilim kısmı epeyce geniş bir yelpazede çalışma alanına sahiptir; 20 yaş dişlerinin cerrahi çekimleri, kırılmış dişlerin...
Üst